Tập đọc: Người lính dũng cảm

0
bvv - Tập đọc: Người lính dũng cảm

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Hướng dẫn

+ Trả lời câu hỏi

1. Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu?

Trả lời: Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.

2. Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào?

Trả lời: Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.

3. Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì?

Trả lời: Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ.

4. Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp?

Trả lời: Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi.

5. Ai là "người lính dũng cảm" trong truyện này?

Trả lời: Chính chú bé chui rào là "người lính dũng cảm" trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.

Nội dung: Khi mắc lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Người dám nhận lỗi để sửa lỗi là người dũng cảm.

Minh Nguyệt

Từ khóa tìm kiếm:

  • tap doc nguoi linh dung cam
Xem thêm:  Chính tả: Tập chép: Chị em - Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *