Soạn bài: Tổng kết phần Văn

0
unnamed file 6 - Soạn bài: Tổng kết phần Văn

Soạn bài: Tổng kết phần Văn

Hướng dẫn

1. Lập bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8.

Chú ý: Chỉ liệt kê các văn bản văn học Việt Nam, loại trừ các văn bản truvện kí, văn học nước ngoài và văn bản nhật dụng.

Các mục ghi vắn tắt, nêu những ý chính. Ví dụ:

Văn bản

Tác giả

Thể loại

Giá trị nội dung chủ yếu

Tức cảnh Pác Bó

Hồ Chí Minh

Thất ngôn tứ tuyệt

Niềm vui của Bác trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ

2. HS tự làm.

Xem thêm:  Ôn tập truyện kí Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *