Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu – Phân biệt s/x, uôt/uôc

0
bvv - Chính tả: Nghe - viết: Ở lại với chiến khu - Phân biệt s/x, uôt/uôc

Chính tả: Nghe – viết: Ở lại với chiến khu – Phân biệt s/x, uôt/uôc

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Ở lại với chiến khu (trích)

2. a) Giải các câu đố:

– Đúng là một cặp sinh đôi

Anh thì loé sáng, anh thời ầm vang

Anh làm rung động không gian

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời

Giải đáp: Đó là sấm sét.

– Miệng dưới biển, đầu trên non

Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

Bụng đầy những nước trắng ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè

Giải đáp: Đó là con sông bắt nguồn từ trên núi cao và chảy ra cửa biển rồi hoà vào biển,

b) Điền vào chỗ trống t hay uôc?

– Ăn không rau như đau không thuốc.

– Cơm tẻ là mẹ ruột.

– Cả gió thì tắt đuốc.

– Thẳng như ruột ngựa.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *