Bài 34 – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

0
hinh anh gai xinh hot girl cap 2 3 - Bài 34 - Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Bài 34 – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Hướng dẫn

I. Nội dung luyện tập:

Theo sự hướng dẫn của SGK.

II. Một số hình thức luyện tập

1. Viết những đoạn, bài chứa các âm, dấu thanh dễ mắc lỗi.

2. Làm các bài tập chính tả.

a) Điền vào chỗ trống

– ch hoặc tr: chân lí, trân châu; trân trọng, chân thành.

– Điền dấu hỏi hay ngã: mẩu chuyện, thân mẫu, mẫu tử, mẩu bút chì.

– Điền từ: dành dụm, tranh giành, giành độc lập, liêm sỉ, dũng sĩ, khí, sỉ vả.

b) Tìm từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng ch hoặc tr:

+ chạy, trèo, chọc, chẻ, chém, chặn, chen, chộp…

+ trèo, trộn, tranh, treo, trỏ, trồng, trườn…

– Tìm từ chỉ đặc điểm, tính chất có thanh hỏi hoặc ngã:

+ khỏe, trẻ, lỏng, trong trẻo, bé bỏng, ẩm…

+ rõ, loãng, mũm mĩm, tròn trĩnh…

– Tìm từ có thanh hỏi hoặc ngã:

+ Trái nghĩa với chân thật: giả dối, xảo trá, lừa đảo…

+ Đồng nghĩa với từ biệt: giã từ, giã biệt…

c) Đặt câu phân biệt từ chứa các tiếng dễ lẫn:

– An phải trèo lên dốc cao nên thấy mệt.

– Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hòa vội múc nước giội lên đám rơm cháy.

3. Lập sổ tay chính tả.

Mai Thu

Xem thêm:  Bài 24 - Ý nghĩa văn chương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *